Ceremonin

Ceremonin
Ceremonier och ritualer är symboliska handlingar och speglar vårt behov av få uttrycka tankar och känslor. Vi kan uppfatta situationen som overklig direkt efter att ett dödsfall skett. Det är en normal reaktion och ingår i det mänskliga sättet att hantera en stark känsla. Genom att själv delta och medverka i de olika delarna av begravningen, kan man bättre uppfatta nuet och den verklighet man befinner sig i.

Barns behov
Den ceremoni man tänker på vid ett dödsfall är själva begravningsakten. Förutom att den ger tillfälle att ta avsked, innebär den också den sista gången man har den döde i sin kista. Viktigt att ta hänsyn är att även barn har behov av, och rättighet till, att delta och närvara vid begravningen. De behöver också få uttrycka sin sorg i gemenskap med andra.

Önskemål
I vårt ofta inrutade och ibland hektiska liv kan ett dödsfall i familjen skapa, förutom sorg och saknad även en del stress. Viktigt att tänka på är varje människas rätt till en vacker och värdig begravning. Kanske det även kan uppstå delade meningar om hur, när och på vilket sätt begravningen ska ske. Som anhörig och närstående gäller det att utgå ifrån den avlidnes vilja och önskemål om den egna begravningen. Finns det nedskrivet eller uttryckts muntligt underlättar det vid planeringen. Annars är det upp till anhöriga att så långt det är möjligt ordna en begravning såsom man tror att den avlidne själv skulle önskat.

En borgerlig begravning med tema
En borgerlig begravning ger möjlighet till ett vackert och personligt avsked. Många kan känna osäkerhet kring vad som ska ingå och hur den ska utformas, men en tanke är att den får bli som man tror att den avlidne själv skulle önskat.
Ett sätt att hedra den avlidne är att låta intresse, stil eller någon detalj, få bilda tema eller vara en del av begravningen. Att det får spegla en hobby eller personlighet gör den mer personlig. Det kan till exempel vara naturen som tema, där fjällvandringar var ett intresse hos den avlidne. Att låta stenar, mossa och ljung vara en del av utsmyckningen vid begravningen kan vara fint. Kanske tillsammans med några av den avlidnes tillhörigheter, som en karta och kompass.
Låt också programmet och musiken spegla personlighet och intressen. Det skapar en mer personlig ceremoni och bidrar till en större känsla av att man gemensamt hedrar minnet av den avlidne.
Officiantens viktigaste roll är att utforma ett sammanhang i ord och musik som speglar den avlidnes liv och gärningar, och som sätter de närståendes minnesbilder i centrum.


Att tänka på vid planeringen av en personlig ceremoni:

Musik
Inspelad eller levande musik
Unison sång

Dikter
Vilka dikter
Vem/vilka vill framföra dikterna

Tal
Innehåll
Vem/vilka talar
Officiant

Utsmyckning
Fotografier
Ljus
Blommor
Personliga föremål

Övrigt
Plats/omgivning
Program/tackkort
Annons
Kaffe eller mat efteråt

Nedan ett exempel på program och innehåll vid en borgerlig begravning. 

 

Exempel på dikter som passar vid en begravning

vi föddes med en oerhörd saknad
genom ett tågfönster
om natten
ser du en skymt
av rymdens handstil
omöjlig att tyda
någonstans
i den slingrande väven
av gnistrande bläck
finns förklaringen
till våra liv
Bruno K. Öijer

jag önskar
att allt var annorlunda
jag önskar att min syn på världen
kunde förvandlas till ett
vackert ömtåligt föremål i mina händer
som något gjort av glas tunnare än luft
och när jag ställer det ifrån mig
kastar det ingen skugga
jag önskar att jag kunde glömma
jag önskar att sorg och lidande inte fanns
men sorg är sanning
sorg är ett bevis på att du levt
och funnits här
sorg kan inte köpas eller säljas
sorg kryper inte för någon
livet tiden och ett iskallt samhälle
kan ta ifrån dej allt
råna dej på allt
men ingen kan stjäla dina upplevelser
ingen kan ta dina minnen ifrån dej
ingen kan råna dej på din sorg
Bruno K. Öijer

Och om jag ger mig av,
medan du ännu finns här
Vet att jag lever vidare
och vibrerar i annorlunda takt
bakom en tunna slöja
du inte kan se igenom.
Du kommer inte att se mig
så du måste lita på mig.
Jag väntar tills den gång då vi åter
tillsammans svävar i skyn
båda medvetna om varandra.
Till dess, lev ditt liv i fullaste mått.
Och när du behöver mig,
viska bara mitt namn i ditt hjärta
… jag kommer vara där.
Colleen Corah Hitchcock

Nu sover jag
i en mycket vacker
mycket gammal stad.
Nu sover jag
för första gången
med knäppta händer.
Och någon som inte känner mig
har strukit bort håret
från mitt ansikte.
Nu är jag ingens lilla flicka längre.
Så nu behöver jag aldrig
känna mig övergiven mer.
När man är död
är man sannerligen öd
och skiter i hur ledsen man var
medan man gick omkring här på jorden
och såg dum ut.
Kristina Lugn

Det skall vara en dag i början av augusti
svalorna borta men någonstans en humla
kvar som prövar sin stråke
i hallonskuggan

En lätt men inte envis vind
skall gå över augusti månads ängar

Du skall vara där
men du skall inte tala så mycket
bara stryka litet över mitt hår
och se mig i ögonen

med det där lilla leendet
längst in i ögonvrån
Och så vill jag
inte utan lättnad

se denna värld försvinna
Lars Gustafsson

Jag är en människa
Livet är kort och natten ändlös
Men så blickar jag uppåt
Stjärnorna skriver
Jag begriper utan att förstå
Också jag är skrift
Och i detta ögonblick
Stavar någon till mig
Octavio Paz

Det går aldrig att gå runt omkring
då sorgen möter oss på vägen,
bara gå rakt igenom, rakt igenom,
detta är den enkla visdom,
jag vill lägga i din hand –
och innerst inne vill sorgen oss bara väl på sitt sätt,
fast vi har svårt att förstå.

Men jag tror den vill bana väg för glädjen –
bortom natten finns alltid en dag,
bortom molnen finns alltid en sol,
bortom smärtan finns alltid en fröjd –
det går aldrig att gå runt omkring,
bara rakt igenom – rakt igenom.
Birger Franzén

En gång ska du vara en av dem som levat för längesen
Jorden ska minnas dig som den minns gräset och skogarna
det multnande lövet såsom myllan minns
och som bergen minns vindarna.
Din frid ska vara oändlig så som havet.
Pär Lagerkvist

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och något oväntat sker.
Världen förändrar sig varje dag
men ibland blir den aldrig densamma mer.
Alf Henrikson

Du jag vet en hemlighet
Det finns en stjärna man får ta ner
Det finns en stjärna som är din
Och vill du veta en sak till
När skeppen lägger ut från land
Och du ska långt långt bort nånstans
Ta den alltid med i din hand
Ta den alltid med överallt
Jag önskar dig allt vackert
för du är
det bästa som jag vet

Vad jag önskar att du får
Allt det där som du vill åt
Jag önskar seglen tar dig med
Till en oupptäckt planet
Ingenting av det här
Ingenting av det där
Jag önskar dig allt vackert
för du är
det bästa som jag vet

Följ med fjärilar och fåglar som du ser
Kasta allting som du inte vill ha med
När vägen går isär och floden blir ett hav
Låt din stjärna visa vilken väg du ska
Thåström

Välkommen att ta kontakt för hjälp att arrangera en borgerlig begravning

 

info@carinaberger.se

0700-152529

www.carinaberger.se