Borgerlig begravning

Ett personligt avsked skapar minnen som består

Få händelser i livet berör oss som när vi förlorar någon som stått oss nära. Vårt behov av avsked speglas i traditioner och vi samlas för att i en ceremoni minnas och hedra den bortgångne. En borgerlig, eller icke-religiös begravning är öppen för alla oavsett ideologi eller tro och blir mer och mer vanlig för att ett personligt avsked känns viktigt.

Stöd
Döden är en lika självklar del av livet som det självt. Men när vi drabbas av ett dödsfall kan vi behöva stöd och hjälp med det som ska ordnas.Det går inte att förbereda sig på den dagen. Att låta känslorna få komma som en naturlig reaktion och sedan prioritera är ett första gott råd.

Sista viljan
Det är beställaren, de anhöriga och närstående, som har till uppgift att ordna med en begravning så som man tror att den avlidne själv skulle önskat. Det är viktigt att följa den avlidnes sista vilja och önskemål kring begravningen. Man bör kontrollera om det finns nedtecknat och sparat i bostaden eller via begravningsbyråns Vita arkiv, om man är osäker och saknar uppgifter kring detta.

Den borgerliga begravningen
Den borgerliga begravningen ökar möjligheterna till ett avsked som passar anhöriga och familj. Krav på vad som ska ingå finns inte, utan här är den avlidnes livshistoria, gärningar och intressen som står i fokus. Tillsammans med en officiant, kan anhöriga få hjälp med en passande borgerlig begravning och avskedsceremoni.

Officiantens roll
Jag, Carina Berger, har lång erfarenhet av att både ordna och arrangera borgerliga begravningar och av att leda dem som officiant. Mitt arbete präglas av stor lyhördhet, respekt och integritet för familj och anhöriga och i varje uppdrag vill jag förmedla det viktiga i att ta avsked. Min vision är att begravningen blir en fin och vacker stund av personliga minnen och ett stämningsfullt avsked att bära med sig.

I filmen berättar Carina 
om borgerlig begravning.

Välkommen att ta kontakt vid frågor eller för bokning.

 

info@carinaberger.se

0700-152529

www.carinaberger.se

 

 

copyright © Carina Berger 2019

web design mening med ord