Borgerlig begravning

Ett personligt avsked skapar minnen som består

 

Få händelser i livet berör oss som när vi förlorar någon som stått oss nära. Vårt behov av avsked speglas i traditioner och vi samlas för att i en ceremoni minnas och hedra den bortgångne. En borgerlig, eller icke-religiös begravning är öppen för alla oavsett ideologi eller tro och blir mer och mer vanlig för att ett personligt avsked känns viktigt.

Stöd
Döden är en lika självklar del av livet som det självt. Men när vi drabbas av ett dödsfall kan vi behöva stöd och hjälp med det som ska ordnas.Det går inte att förbereda sig på den dagen. Att låta känslorna få komma som en naturlig reaktion och sedan prioritera är ett första gott råd.

Sista viljan
Det är beställaren, de anhöriga och närstående, som har till uppgift att ordna med en begravning så som man tror att den avlidne själv skulle önskat. Det är viktigt att följa den avlidnes sista vilja och önskemål kring begravningen. Man bör kontrollera om det finns nedtecknat och sparat i bostaden eller via begravningsbyråns Vita arkiv, om man är osäker och saknar uppgifter kring detta.

Den borgerliga begravningen
En borgerlig eller icke-religiös begravning är ett alternativ till en religiös eller kyrklig begravning. Den är öppen för alla oavsett ideologi eller tro, även de som tillhör Svenska kyrkan kan begravas borgerligt.

Idag väljer fler och fler att gå ur Svenska kyrkan, kanske av ideologiska skäl, och vid ett dödsfall blir det då aktuellt med en borgerlig begravning. Förutom att den skapar fler möjligheter och alternativ gör den också möjligt för familjen att vara delaktiga vid planeringen. Krav på vad som ska ingå finns inte, utan här är den avlidnes livshistoria, gärningar och intressen som står i fokus. Ibland kan den avlidne ha skrivit ett livsarkiv eller vita arkiv och där uttryckt sitt önskemål om att begravas i en borgerlig ceremoni.
Officiantens roll blir att tillsammans med familjen hjälpa till att skapa en passande borgerlig begravning och avskedsceremoni.

Officiantens roll
Jag, Carina Berger, har lång erfarenhet av att både ordna och arrangera borgerliga begravningar och av att leda dem som officiant. Mitt arbete präglas av stor lyhördhet, respekt och integritet för familj och anhöriga och i varje uppdrag vill jag förmedla det viktiga i att ta avsked. Min vision är att begravningen blir en fin och vacker stund av personliga minnen och ett stämningsfullt avsked att bära med sig.

Begravningsavgift
Alla som är folkbokförda i Sverige, betalar en begravningsavgift. I den ingår kremering och gravplats bland annat. Även en lokal för begravningen ingår. Den som är huvudman för begravningsverksamheten, oftast Svenska kyrkans församlingar men undantaget är Stockholm och Tranås där kommunen är ansvarig.

Borgerlig begravningsceremoni
Ceremonins innehåll utformas efter vad familjen eller den avlidne själv önskar. Vad är viktigt att ta med? Hur lång ska ceremonin vara? Det finns inte något krav på vad som måste ingå, utan friheten är stor när det kommer till innehåll. Vanligt är att man anlitar en officiant som tillsammans med anhöriga skapar en ceremoni och tal som speglar den avlidnes livshistoria.  Musik, solosång, dikter, blommor och dekorationer får bilda ett tema som knyter an till den avlidnes liv.

 

Vanliga frågor

Vem får begravas borgerligt?
Alla har rätt till en borgerlig begravning, oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Var kan man hålla en borgerlig begravning?
En borgerlig begravning  kan hållas på nästan vilken plats som helst, under förutsättning att den sker under värdiga former. Svenska kyrkan tillsammans med Stockholms och Tranås kommun tillhandahåller lokaler, kapell, lämpliga som ceremonilokaler. Man kan också fritt välja en annan lokal som lämpar sig, till exempel en föreningslokal, en trädgård, vid graven eller i samband med spridningen av askan.

Går det ha kistsänkning på kyrkogården, direkt efter en borgerlig begravningsceremoni?
Ja, det går bra. Det är då praktiskt att välja ett kapell så nära graven som möjligt.

Går det att ha en borgerlig begravningsceremoni med urna och därefter ha gravsättning?
Ja, det går bra. Det är då praktiskt att välja ett en lokal eller ett kapell så nära graven som möjligt.

Kan man ha unison sång under en borgerlig begravningsceremoni?
Ja, det går bra. Att alla tillsammans sjunger något kan hjälpa till att skapa en fin stämning.

Om den avlidne inte önskar att någon ”håller tal” vid begravningen, hur gör man då?
Man kan ändå ha en ceremoni som gör det möjligt för familj, släkt och vänner att ta avsked. En officiant kan välja lämpliga texter och dikter utifrån situationen. En ceremoni som blir minst lika vacker!

Hur gör man med musikinslag vid en borgerlig begravning?
Musik är ett viktigt inslag i en ceremoni, det skapar stämning och gör det möjligt för gästerna att ”vila” lite, trots den svåra stunden. Ofta finns möjlighet att använda den musikanläggning som finns i lokalen.  Levande musik är ett alternativ till inspelad och ger ofta en djupare upplevelse.

Vad kostar en borgerlig begravning?
Kostnaderna kan variera beroende på val av till exempel kista, blommor etc. Begär offert från begravningsbyrån. Kostnad för en officiant tillkommer också. 

Välkommen att ta kontakt vid frågor eller för bokning.

 

info@carinaberger.se

0700-152529

www.carinaberger.se